Informacje dotyczące płatności za przedszkole

Informacje dotyczące płatności za przedszkole

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

  • Miesięczna odpłatność za przedszkole składa się z:
  • opłaty za korzystanie z przedszkola przekraczające wymiar 5 godzin dziennie;
  • opłaty za wyżywienie.
  • Opłata za korzystanie z przedszkola

Przedszkole zapewnia dzieciom do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat bezpłatny pobyt przez 5 godzin dziennie liczone od momentu przyjścia dziecka do przedszkola.

Wysokość opłaty za korzystanie z przedszkola przekraczające wymiar 5 godzin dziennie określa uchwała Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dn. 22.03.2018r. ze zm..

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi za pierwsze dziecko z rodziny – 1,00 zł, za drugie dziecko 0,70 zł, a za trzecie i kolejne dziecko 0,50 zł.

Opłata za każde dziecko w przedszkolu dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny (po okazaniu karty) wynosi 0,50 zł za każdą godzinę.

Opłata za godziny pobytu dziecka w przedszkolu nie dotyczy dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne.

  • Dzienna stawka żywieniowa wynosi:

 3 posiłki (100%) – 9,00 zł :           

Śniadanie  – 2,50 zł      Obiad  –  4,50 zł    Podwieczorek  – 2,00 zł 

  • Opłatę za wyżywienie i opłatę za godziny należy uiszczać wyłącznie na rachunek bankowy Przedszkola Publicznego Nr 15 w Tarnowie do dnia 15 każdego miesiąca.

Nr rachunku bankowego:  70 1020 4955 0000 7102 0267 7052

W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy.

Opłata za wyżywienie naliczana jest z góry za cały miesiąc, a opłata za pobyt dziecka powyżej 5 godzin naliczana jest z dołu, czyli po zakończeniu miesiąca.

Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu odliczana jest dzienna stawka żywieniowa, natomiast opłata za godziny naliczana jest na podstawie ewidencji obecności w dziennikach zajęć.

Prosimy o terminowe wpłaty.

Skip to content