Misja przedszkola

Misja Przedszkola Publicznego Nr 15

Jesteśmy po to żeby:

  1. Stwarzać dzieciom radosne i bezpieczne dzieciństwo,
  2. Czuwać nad ich wszechstronnym rozwojem,
  3. Zapewniać atrakcyjny pobyt w przedszkolu,
  4. Tworzyć ciepłą i pełną miłości atmosferę,
  5. Służyć rodzicom i wspierać ich w wychowaniu i rozwoju ich dzieci.
  6. Promujemy ekologię, zdrowie fizyczne i psychiczne.
  7. Wspieramy indywidualny rozwój osobowości małego dziecka.
  8. Zapewniamy pełną opiekę wychowawczą i dydaktyczną.
  9. Zapewniamy warunki umożliwiające wszechstronny rozwój dziecka twórczego, wrażliwego, samodzielnego, otwartego na problemy regionu, kraju, Europy.
Skip to content