Rekrutacja

Szanowni Państwo! 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025  do Przedszkola Publicznego Nr 15 

rozpocznie się 1 marca 2024 roku

Zostanie przeprowadzona z zastosowaniem
ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/tarnow 

 

Terminy rekrutacji i  składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym  Terminy w postępowaniu uzupełniającym 
1 Składanie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” (bez konieczności logowania się do elektronicznego systemu) 

od 12 lutego 2024 r. od godz. 8.00

do 20 lutego 2024 r. do godz. 15.00

 

       ————–

2 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01 marca 2024 r. od godz. 8.00 

do 22 marca 2024 r. do godz.15.00 

od 13 maja 2024 r. od godz. 8.00 

do 25 maja 2024 r. do godz.15.00 

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)  do 12 kwietnia 2024 r. do godz.12.00  do 3 czerwca 2024 r. do godz.12.00 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych   17 kwietnia 2024 r. do godz.12.00  10 czerwca 2024 r. do godz.12.00 
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

od  17 kwietnia 2024 r. od godz. 12.00 

do 22 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00 

od 10 czerwca 2024 r. od godz. 12.00 

do 12 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  25 kwietnia 2024 r. do godz.15.00 15 czerwca 2024 r. do godz.15.00 

 

Pliki do pobrania:

1) Informator – Rekrutacja do przedszkoli publicznych 2024-2025 plik PDF

2) UCHWAŁA Nr XXXVI/358/2017 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym plik PDF

3) ZARZĄDZENIE NR 21/2024 PREZYDENTA MIASTA TARNOWA z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym  plik PDF

Skip to content