Rekrutacja

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022

 

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 31 maja 2021 r. od godz. 8.00

do 14 czerwca 2021 r. do godz.15.00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) do 18 czerwca 2021 r. do godz.12.00
3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

23 czerwca 2021 r. do godz.12.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 23 czerwca 2021 r. od godz. 12.00

do 25 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 30 czerwca 2021 r. do godz.15.00

 

 

KALENDARZ REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

9 23 lutego 2021 Składanie deklaracji o pozostawieniu dziecka w naszym przedszkolu na nowy rok szkolny (bez konieczności logowania się do elektronicznego systemu)
Deklaracje kontynuacji dostępne będą w przedszkolu.
3  –  24 marca 2021
do godz. 15:00
Zapisy dla nowych kandydatów https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/tarnow składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola wypełnionego elektronicznie lub ręcznie oraz podpisanego przez rodziców /opiekunów prawnych oraz złożenie wersji papierowej w przedszkolu
21 kwietnia 2021r.
do godz.12:00
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.
od 21 kwietnia 2021
od godz. 12:00
do 23 kwietnia 2021
do godz. 15:00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
29 kwietnia 2021r.
do godz. 15.00
Podanie ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Zmiana rozmiaru czcionki
Zmień kontrast