Rekrutacja

Szanowni Państwo! 

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023  do Przedszkola Publicznego Nr 15 

rozpoczyna się 1 marca 2022 r. 

Zostanie przeprowadzona z zastosowaniem
ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/tarnow 

 

Terminy rekrutacji i  składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym  Terminy w postępowaniu uzupełniającym 
1 Składanie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” (bez konieczności logowania się do elektronicznego systemu) 

od 07 lutego 2022 r.

do 21 lutego 2022 r.

 

       ————–

2 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01 marca 2022 r. od godz. 8.00 

do 22 marca 2022 r. do godz.15.00 

od 30 maja 2022 r. od godz. 8.00 

do 13 czerwca 2022 r. do godz.15.00 

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)  do 12 kwietnia 2022 r. do godz.12.00  do 20 czerwca 2022 r. do godz.12.00 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  20 kwietnia 2022 r. do godz.12.00  23 czerwca 2022 r. do godz.12.00 
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

od 20 kwietnia 2022 r. od godz. 12.00 

do 22 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00 

od 23 czerwca 2022 r. od godz. 12.00 

do 27 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  26 kwietnia 2022 r. do godz.15.00 29 czerwca 2022 r. do godz.15.00 

 

Pliki do pobrania:

1) Informator – Rekrutacja do przedszkoli publicznych 2022-2023 plik PDF

2) UCHWAŁA Nr XXXVI/359/2017 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym plik PDF

3) ZARZĄDZENIE NR 12/2022 PREZYDENTA MIASTA TARNOWA z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym  plik PDF

Skip to content