Przedszkole Nr 15 mieści się w wolnostojącym budynku, gdzie znajdują się 3 sale do zajęć z dziećmi, szatnia, pomieszczenia biurowe, kuchnia i zaplecze gospodarcze. Sale są wielofunkcyjne, dobrze wyposażone w środki dydaktyczne i zabawki.

Przedszkole czynne jest 10,5 godziny dziennie od 6.00 do 16.30. W ciągu dnia dzieci otrzymują 3 posiłki, między posiłkami owoce i napoje. Jadłospisy są ustalane zgodnie z dziennym zapotrzebowaniem dziecka w wieku przedszkolnym.

Do przedszkola  uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W naszej placówce zatrudniona jest wykwalifikowana i posiadająca bogate doświadczenie w pracy z małymi dziećmi kadra pedagogiczna. Nauczyciele stosują nowoczesne metody kształcenia i wychowania: Pedagogika Zabawy, Metoda Ekspresji Ruchowej Carla. Orffa, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Kinezjologia Edukacyjna Paula E. Denisonasów, Metoda Gimnastyki Rytmicznej Alfreda I Marii Knies, Dziecięca Matematyka Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej, Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Zabawy paluszkowe. Wprowadzają dzieci w świat programowania wykorzystując nowatorskie środki dydaktyczne.   W przedszkolu zatrudniona jest również kompetentna i przyjazna dzieciom kadra administracyjno- obsługowa, dzięki której pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpieczny i przyjemny.

Proces kształcenia ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój dziecka. Rozwój dzieci jest wspomagany i ukierunkowywany zgodnie z ich potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Organizacja zajęć uwzględnia potrzeby i zainteresowania dzieci sprzyja podtrzymaniu tożsamości narodowej, językowej, rozwija zainteresowania otaczającym światem. Kształtuje podstawowe nawyki higieniczne i zachowania prozdrowotne. Tworzy warunki sprzyjające aktywności ruchowej dziecka, podejmowaniu doświadczeń i zabaw badawczy. Każdy z wychowanków traktowany jest indywidualnie.

Systematycznie realizowane są zadania wychowawczo-opiekuńcze i profilaktyka. Promujemy postawy szacunku dla innych i samego siebie, wychowujemy w duchu chrześcijańskim i patriotycznym. Wychowankom wpajamy zasady dobrego wychowania, wdrażamy do zachowań zgodnie z ustalonymi regułami, stwarzamy warunki do samodzielnych działań dzieci, uczymy pracy zespołowej i współpracy z rówieśnikami. Organizujemy właściwe warunki do spożywania posiłków i odpoczynku.

Absolwenci przedszkola są przygotowani do podjęcia nauki w szkole.

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną w zakresie profilaktyki i pomocy specjalistycznej. Organizujemy spotkania i konsultacje indywidualne psychologa i logopedy z rodzicami. Przedszkole aktywnie współpracuje ze Szkołą Podstawową Nr 14, Szkołą Podstawową Nr. 23, filią Nr 9 Biblioteki im. J. Słowackiego, parafią Św. Krzyża, Radą Osiedla Krzyż, Policją, MOPS. Rodzice bardzo chętnie uczestniczą w uroczystościach i imprezach przedszkolnych, sponsorują zabawki i pomoce dydaktyczne, pomagają w pracach na terenie przedszkola.

Praca wychowawcza realizowana jest w oparciu wybrany program wychowania przedszkolnego, ponadto wykorzystywane są programy własne nauczycielek, projekty edukacyjne i przedsięwzięcia.

W ramach zajęć dodatkowych dzieci biorą udział w zajęciach logopedycznych oraz zajęciach gimnastyki korekcyjnej prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów.

Wychowankowie przedszkola prezentują swoją wiedzę i umiejętności, zdobywają nagrody i wyróżnienia w licznych konkursach plastycznych, teatralnych, tanecznych, sportowych.

Czynnie bierzemy udział w akcjach charytatywnych: Tarnowska Kropla – zbiórka środków czystości dla Kliniki Hematologii we Wrocławiu, zbiórka książek dla Ośrodka Opiekuńczo-wychowawczego „Dzieło pomocy dzieciom w Żmiącej, Zbiórka zakrętek plastikowych dla Domu dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Tarnowie, Zbiórka na budowę Hospicjum w Tarnowie, Zbiórka żywności dla osób samotnych, Przemów ludzkim gestem, Marzycielska Poczta, Góra Grosza

Realizujemy ogólnopolskie programy prozdrowotne , proekologiczne i edukacyjne: : Czysta Małopolska, Akademia zdrowego przedszkolaka, Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej pt „Czyste powietrze”, Cała Polska Czyta dzieciom,  “ Kubusiowi Przyjaciele Natury”, programy  organizowane przez UNICEF

Bierzemy udział w akcjach ekologicznych – „Sprzątanie świata”, „Segregacja odpadów”, Zbiórka baterii i puszek aluminiowych, „Jabłuszko dla sarenki”, „Zdążyć z pomocą”, Drzewko za butelkę, “Śnieżne Bistro”.,, Pomagamy zwierzętom w tarnowskim azylu”

W roku  2013/2014 otrzymaliśmy certyfikat “ Przedszkole w ruchu” przyznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za promowanie aktywnego trybu życia i prawidłowych nawyków zdrowotnych.

W latach 2014-2016 realizowaliśmy rządowy program “Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Otrzymaliśmy certyfikat “Chronimy dzieci- Przedszkole realizuje politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem”.

Do tradycji przedszkola należą: Festyny Rodzinne z udziałem społeczności dzielnicy Krzyż, Spotkania z seniorami oraz z  mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej PSONI,   uroczystości: Dzień Przedszkolaka, Święto Pluszowego Misia, Dzień Mamy i Taty, Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Pasowanie na Przedszkolaka, Andrzejki, Wigilia, św. Mikołaj, Jasełka , Zabawa Karnawałowa, Konkurs Kolęd, Uroczystość Powitania Wiosny, wycieczki krajoznawczo-turystyczne, zajęcia otwarte dla rodziców, spotkania ze specjalistami.

W przedszkolu działa Rada Rodziców, która wspomaga działania przedszkola w organizacji uroczystości dla dzieci, konkursów, wycieczek oraz wykonywaniu ważnych dla placówki zadań.

 

Kontakt:

bezpośrednio w placówce- Pon-Pt od 6:00 do 16:30

listownie-  Przedszkole Publiczne Nr 15 33-103 Tarnów ul. Krzyska 108

e-mail- dyrpp15@umt.tarnow.pl 

 telefonicznie- +48 14 656 04 95

Skip to content