Przedszkole Publiczne nr 15 w Tarnowie czynne jest od poniedziałku do piątku – od 6:00 do 16:30.

Wartości, które nas wyróżniają
Nasza misja:
– Stwarzamy naszym przedszkolakom warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości.
– Dbamy o indywidualność i podmiotowość każdego dziecka.
– W naszym przedszkolu podążamy za potrzebami dzieci, szanujemy ich odrębność i towarzyszymy w dążeniu do samodzielności.
– Wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności i w ten sposób kreujemy postawy twórcze.
– Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.
– Kształtujemy podstawowe nawyki higieniczne i zachowania prozdrowotne.
– Stwarzamy warunki sprzyjające aktywności ruchowej dzieci, podejmowaniu doświadczeń i zabaw badawczych.
– Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumienia swoich uczuć.
– Wpajamy zasady dobrego wychowania, wdrażamy do przestrzegania norm społecznych.
– Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami.
– Dbamy o bezpieczeństwo naszych przedszkolaków ucząc właściwych zachowań w otaczającym ich świecie.
– Stwarzamy warunki do samodzielnych działań dzieci, uczymy pracy zespołowej i współpracy z rówieśnikami.
– Pragniemy, aby wychowanek naszego przedszkola wyrósł na aktywnego człowieka, uwrażliwionego na piękno otaczającego go świata.
– Prowadzimy wiele działań związanych z aktywną edukacją ekologiczną wśród dzieci. Przez różnego rodzaju działania proekologiczne staramy się uwrażliwić naszych małych wychowanków na ochronę środowiska, w którym żyjemy.

Nasze Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę

Przedszkole Publiczne nr 15 w Tarnowie to miejsce spotkań nie tylko dzieci, ale i całej rodziny. Każdego roku organizujemy uroczystości wzmacniające więzi rodzinne. Rodzice są partnerami przedszkola uczestniczącymi w jego codziennym życiu i świętowaniu.

Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami dając możliwość uczestniczenia w uroczystościach, spotkaniach okolicznościowych oraz zajęciach otwartych.

Wspólnie z rodzicami tworzymy przyjazne, nowoczesne przedszkole, w którym uczymy dzieci wiary we własne możliwości, kreatywnego myślenia oraz otwartości na świat w duchu chrześcijańskim i patriotycznym.

Tradycją naszego przedszkola stały się już wspólne Festyny Rodzinne z udziałem społeczności dzielnicy Krzyż, uroczystości z okazji Pasowania na Przedszkolaka, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, Powitania Wiosny, Dnia Dziecka, Pożegnania Sześciolatków. Dzieci biorą również udział we wspólnej Wigilii, w Jasełkach wystawianych w Kościele Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Konkursie Kolęd, Spotkaniu z Mikołajem, Zabawie Andrzejkowej i Balu Karnawałowym. W czasie imprez dzieci doskonale bawią się, tańczą, śpiewają piosenki oraz biorą udział w licznych konkursach.

W celu przybliżenia dzieciom spotkań z kulturą organizowane są okolicznościowe wyjścia do teatru, kina, muzeum, a także odbywają się spektakle teatralne w wykonaniu artystów oraz koncerty muzyczne na terenie przedszkola.

W naszym przedszkolu tradycją stało się również organizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych.

Dzieci corocznie biorą udział w wielu konkursach, imprezach sportowych, przeglądach, organizowanych na terenie naszego miasta. Dążymy do tego, aby każde dziecko osiągało sukces na miarę swoich możliwości.

W naszym przedszkolu każdy może rozwijać swoje indywidualne zdolności poprzez kreatywne i twórcze działanie, w atmosferze akceptacji i zaufania.

W przedszkolu prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej oraz religii. Zapewniamy wsparcie dla dziecka i rodziców przez zatrudnionych w przedszkolu specjalistów: logopedę, pedagoga specjalnego, terapeutę pedagogicznego, psychologa. Jesteśmy po to, by pomagać, prowadzić, wspierać, inspirować. Dzięki pasji i zaangażowaniu całego personelu nasze przedszkolaki z sukcesami podejmują naukę w szkole.

 

Kontakt:

bezpośrednio w placówce- Pon-Pt od 6:00 do 16:30

listownie-  Przedszkole Publiczne Nr 15 33-103 Tarnów ul. Krzyska 108

e-mail- dyrpp15@umt.tarnow.pl 

 telefonicznie- +48 14 656 04 95

Skip to content