Historia przedszkola

Przedszkole Publiczne nr 15 powstało 8 marca 1966r. w starym budynku szkoły przy ulicy Krzyskiej 116. Kierownikiem placówki została Janina Marek, która pełniła tę funkcję do 1975 roku. Zanim przyjęto pierwszych przedszkolaków, przeprowadzono adaptację pomieszczeń, powstały dwa oddziały, do których uczęszczało około 70 dzieci.

W latach 1975- 1991 funkcję dyrektora pełniła Teresa Biedroń. 14 stycznia 1985r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnowie wydało orzeczenie, na podstawie którego, siedzibą przedszkola stał się  wolnostojacy budynek, otoczony ogrodem, przy ul. Krzyskiej 108.  W latach 1991-1994 przedszkolem kierowała Ewa Onak. Był to okres adaptacji pomieszczeń byłej poczty gdzie utworzono dodatkową salę. Od tej pory przedszkole dysponowało trzema oddziałami.

Od 1994 roku funkcję dyrektora Przedszkola Publicznego Nr. 15 pełni mgr Anna Stańczyk.  Utworzono dodatkowy oddział dla dzieci 6-letnich. W latach 2001-2016 wymienione zostało pokrycie dachowe na budynku przedszkola, wymieniono okna, wykonano duży parking oraz ciągi piesze z kostki brukowej, dobudowano wiatrołap pełniący rolę głównego wejścia do budynku przedszkolnego, wykonano remont kotłowni, zmienił się wystrój i wyposażenie placówki. W 2015r. budynek zyskał nową elewację, solary, wymieniono instalację elektryczną w ramach termomodernizacji finansowanej ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego ”Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Tarnowie”. Przy współpracy z Radą Osiedla  Tarnów-Krzyż ogród został wyposażony w nowoczesne, bezpieczne urządzenia, które wykorzystywano  do organizowania różnych aktywności dla dzieci.

W 2016 roku przedszkole obchodziło Jubileusz 50- lecia, była to okazja by przenieść się  w czasie i z szcunkiem powspominać wszystkich tych, którzy tworzyli historię przedszkola.

Dzięki staraniom  Rady Osiedla Krzyż, Pani Grażyny Barwacz  i  Dyrektora Anny Stańczyk w 2020 roku rozpoczęto rozbudowę przedszkola.

Uroczystość oddania nowego budynku Przedszkola Publicznego nr 15 w Tarnowie odbyła się 6 kwietnia 2023 roku. Na to ważne i bardzo znaczące wydarzenie wpływ miało zaangażowanie Rady Osiedla Krzyż, Pani Grażyny Barwacz – przewodniczącej Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Tarnowie i  Pani Dyrektor Anny Stańczyk.

Nowy budynek wyposażony jest w sześć nowoczesnych i dobrze nasłonecznionych sal dydaktycznych z łazienkami oraz salę widowiskową przeznaczoną na przedstawienia, spotkania lub zajęcia ruchowe. Uruchomienie nowego budynku przedszkola doskonale wpisuje się w potrzeby środowiska lokalnego i rozpoczyna nowy etap w dziejach naszej placówki.

Skip to content