Wizja

Wizja:

Przedszkole Nr 15 to bezpieczne i estetyczne miejsce zabawy, nauki i wypoczynku dzieci. Rodzice chętnie włączają się do współpracy z przedszkolem, znają zadania i zasady pracy placówki. Dzieci są zadowolone z pobytu w przedszkolu. Rodzice są zadowoleni z sukcesów swoich dzieci, doceniają pracę nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Personel przedszkola dba o wizerunek placówki w środowisku. Nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje i doskonalą swój warsztat pracy, są otwarci na potrzeby dzieci i rodziców, kształcą i rozwijają zdolności swoich wychowanków, wspomagają w rozwoju, przygotowują do podjęcia nauki w szkole. Dyrektor dba o ciągły rozwój placówki i pracowników. Przedszkole Publiczne Nr 15 jest placówką cenioną i uznawaną w środowisku.

Po zakończeniu edukacji przedszkolnej absolwent Przedszkola Publicznego Nr 15:

Przyjmuje pozytywną postawę społeczną: pomaga, dostrzega problemy innych, ocenia, rozwiązuje konflikty, współdziała.

Jest samodzielny, schludny i kulturalny.

Ma poczucie własnej wartości.

Jest ciekawy świata, potrafi wzbogacać i wykorzystywać swoją wiedzę.

Reprezentuje postawę „małego patrioty”.

Posiada nawyki prozdrowotne, dba o środowisko przyrodnicze.

Jest przygotowany do podjęcia nauki w szkole podstawowej: posiada niezbędną wiedzę z zakresu edukacji matematycznej, jest przygotowany do nauki czytania i pisania, jest wrażliwy plastycznie i muzycznie.

Przedszkole mieści się przy ulicy Krzyskiej 108, z dala od zgiełku i hałasu ulicznego.

Przedszkole czynne jest w godzinach 6.00- 16.30

Zajęcia prowadzone są w sześciu grupach wiekowych od 2,5 do 6 lat.

Oferujemy trzy posiłki dziennie; śniadanie, obiad, podwieczorek( między posiłkami dzieci otrzymują owoce i napoje).

Zapewniamy dzieciom różne formy wypoczynku: leżakowanie( tylko 3 i 4-latki), relaksacja, czynny wypoczynek.

Uroczystości Przedszkolne:

  1. Pasowanie na Przedszkolaka
  2. Andrzejki
  3. Spotkanie z Mikołajem
  4. Wigilia
  5. Bal Karnawałowy
  6. Dzień Babci i Dziadka
  7. Powitanie Wiosny
  8. Dzień Matki
  9. Dzień Dziecka
  10. Zakończenie roku przedszkolnego w grupach dzieci sześcioletnich
Skip to content