Ostatnie dni rekrutacji do Pałacu Młodzieży

Ostatnie dni rekrutacji do Pałacu Młodzieży

Jeszcze tylko do 11 czerwca trwa rekrutacja na zajęcia w Pałacu Młodzieży w roku szkolnym 2021/2022. Poniżej przedstawiamy Państwu możliwości złożenia wniosków na wolne miejsca w placówce w zespołach, pracowniach, sekcjach PM na rok szkolny 2021/2022:

  1. Na zajęcia stałe organizowane w placówce przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa lub uczęszczających do tarnowskich szkół (dzieci przedszkolne powyżej 4 roku życia tj. ukończony 5 rok życia w dniu rozpoczęcia zajęć), dzieci i młodzież szkół podstawowych, ponadpodstawowych – bez szkół policealnych, nie dłużej niż do ukończenia nauki w szkole.
  2. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym mogą ubiegać się o przyjęcie na maksymalnie dwie różne formy zajęć, przy czym liczba wszystkich form zajęć na które kandydat może być przyjęty w postępowaniu rekrutacyjnym (łącznie z kontynuacją zajęć) wynosi maksymalnie 3. 
  3. Wnioski o przyjęcie należy składać tylko i wyłącznie w formie papierowej:
  • osobiście – do Pałacu Młodzieży: w holu Pałacu Młodzieży do11.06.2021 r. w godz. 8.00 – 18.00, dostępna będzie skrzynka podawcza, do której można wrzucać wypełnione i podpisane wnioski w wersji papierowej.
  • drogą pocztową na adres placówki: Pałac Młodzieży, ul. Piłsudskiego 24, 33-100 Tarnów z dopiskiem „Wniosek o przyjęcie 2021/2022 (liczy się data stempla pocztowego).

Dokumenty przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie będą rozpatrywane w postepowaniu rekrutacyjnym. 

  1. Poniżej przedstawiamy formy zajęć na które można składać wnioski o przyjęcie wraz
    z wiekiem kandydata: 
LP PRACOWNIA Wiek/Rok urodzenia Kandydata

Badanie uzdolnień

kierunkowych

1.       Akademia Logicznego Myślenia

7 – 19 (20)

2014 – 2002 (2001)*

2.       Akademia Sowa Mądra Głowa

5 – 9 lat

2016** – 2012

3.       Centrum Aktywności Dziecięcej Mały Odkrywca

6 – 9 lat

2015 – 2012

4.       Koło ortograficzne z elementami edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży

6 – 14 lat

2015 – 2007

5.       Pracownia poprawnej wymowy z elementami edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży

5 – 9 lat

2016** – 2012

6.       Zajęcia kulturalno – teatralne

5 – 19 (20)

2016** – 2002(2001)*

7.       Klub Mistrza Słowa

10 – 19 lat

2011 – 2002

8.       Młodzieżowe Centrum Wolontariatu

14 – 19 (20)

2007 – 2002(2001)*

9.       Klub Kreatywnego Rozwoju – English Globetrotter

6 – 10 lat

2015 – 2011

10.    Klub Kreatywnego Rozwoju – Deutsche Globetrotter

6 – 19 lat

2015 – 2002

11.    Muzyczny Klub Edukacyjny z Elementami Muzykoterapii

5 – 16 lat

2016** – 2005

12.    Rytmika z elementami tańca 

5 – 6 lat

2016** – 2015

13.    Grupa taneczna Arabeska

7 – 12 lat

2014 – 2009

14.    Gimnastyka Artystyczna

8 – 12 lat

2013 – 2009

15.    Pracownia Edukacyjno – Artystyczna  Arte Folk Etno

5 – 19 (20) lat

2016** – 2002(2001)*

16.    Fotografia

10 – 19 lat

2011 – 2002

17.    Pracownia komputerowa z elementami programowania 7 – 15 lat
2014 – 2006
18.    Modelarstwo

7 – 18 lat

2014 – 2003

19.    Pracownia plastyczna – Świat przedmiotu, Malarstwo sztalugowe

6 – 14 lat

2015 – 2007

20.    Ceramika i rzeźba

7 – 19 lat

2014 – 2002

21.    Studium rysunku i malarstwa 

6 – 15 lat

2015 – 2006

22.    Pracownia ikony

6 – 15 lat

2015 – 2006

23.    Architektura

15 – 19 (20) lat

2006 – 2002 (2001)*

24.    Wokal

5 – 19 (20) lat

2016** – 2002(2001)*

25.    Szachy

6 – 9 lat

2015 – 2012

26.    Taniec towarzyski

5 – 11 lat

2016** – 2010

27.    Pracownia Kroju i Szycia – Fasonik

8 – 19 (20) lat

2013 – 2002 (2001)*

28.    Wspinaczka

12 lat

2009

TAK***

16.06.2021 r.

Godz. 15.00 Krupnicza 8a

29.    Piłka ręczna chłopców

9 – 18 lat

2012 – 2003

30.    Piłka ręczna dziewcząt

7 – 18 lat

2014 – 2003

31.    Koszykówka dziewcząt

8 – 19 lat

2013 – 2002

32.    Judo

5 – 16 lat

2016** – 2005

33.    Szermierka

7 – 15 lat

2014 – 2006

* 2001- technikum, 2002 – liceum (ostatnia klasa)
** ukończony 5 rok życia w dniu rozpoczęcia zajęć
*** na zajęcia przyjmuje się kandydatów którzy zamieszkują na terenie miasta Tarnowa lub uczęszczają do tarnowskich szkół oraz uzyskali pozytywny wynik badania uzdolnień kierunkowych.

 

  1. Regulamin rekrutacji oraz formularz wniosku na stronie internetowej: tarnow.pl oraz

w formie papierowej w sekretariacie i na portierni placówki ul. Piłsudskiego 2.

 

Skip to content