Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem”

Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem”

Dzieci z oddziału IV brały udział w projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem”, który miał na celu wykształcenie postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.

Uświadomił także dzieciom, związek pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślił rolę codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

Skip to content