Uroczyste otwarcie nowego budynku Przedszkola Publicznego nr 15 w Tarnowie

Uroczyste otwarcie nowego budynku Przedszkola Publicznego nr 15 w Tarnowie

Dzień 06.04 2023 r. wpisał się na stałe w karty historii Przedszkola Publicznego nr 15 w Tarnowie, ponieważ tego dnia odbyła się szczególna uroczystość – uroczyste otwarcie nowego budynku Przedszkola.

W uroczystości uczestniczyło wielu gości, wśród nich m.in. Prezydent Miasta Tarnowa Pan Roman Ciepiela, Zastępca Prezydenta do spraw Edukacji i Sportu Pani Bogumiła Porębska, Zastępca Prezydenta do spraw infrastruktury miejskiej Pan Tadeusz Kwiatkowski, Skarbnik Miasta Tarnowa Pan Sławomir Kolasiński, Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej Pani Grażyna Barwacz, Radna Rady Miejskiej w Tarnowie Pani Agnieszka Danielewicz, Dyrektor Wydziału Edukacji Pani Aneta Abram, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Miejskiej Pan Rafał Nakielny, Inspektor Wydziału Edukacji Pani Katarzyna Zdrzalik-Guzy, Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Pani Monika Bochenek-Król, Właściciel Firmy Eko-Rem-Bud Pan Jacek Cabak, Kierownik Budowy Pan Dawid Leśniak, Przedstawiciele Rady Rodziców: Pani Agnieszka Czerny, Pani Aneta Gębala, Pani Paulina Pęcek, Pan Marcin Wijas, a także rodzice, nauczyciele, dzieci, pracownicy Przedszkola.

Na początku nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi, a następnie Pani Dyrektor Anna Stańczyk powitała zgromadzonych gości i podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania środków finansowych niezbędnych do wybudowania Przedszkola oraz tym, którzy byli zaangażowani w jego budowę. W krótkich słowach zaprezentowała nowo powstały budynek, jego zalety i funkcjonalność. Pani Dyrektor wyraziła przekonanie, że uruchomienie nowego budynku Przedszkola Publicznego nr 15 będzie dawało dużo radości dzieciom uczęszczającym do placówki, będzie tętnić życiem, radością, rozwijać zainteresowania oraz kształtować szlachetne charaktery.

Głos zabrał także Prezydent Miasta Tarnowa Pan Roman Ciepiela, który z wielkim uznaniem wyrażał się na temat zrealizowanej inwestycji, podkreślając jednocześnie, że jest to wspaniały, nowoczesny budynek, który będzie służył najmłodszym mieszkańcom, a inwestycja w dzieci to najlepsza inwestycja.

Następnie Proboszcz Parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie, ksiądz Jacek Olszak poświęcił obiekt.

Podczas części artystycznej uroczystości goście mogli obejrzeć występy przedszkolaków. Przedszkolaki przepięknym programem artystycznym podziękowały wszystkim, którzy dołożyli choć jedną cegiełkę do budowy nowego budynku. Po występach pojawiła się – niespodzianka. Na salę wjechał ogromny tort z napisem Przedszkole Publiczne nr 15 w Tarnowie.

Ta niebywała uroczystość pozostawiła niezapomniane wrażenie i chęć jeszcze lepszego wypełniania swojej misji, misji służenia dzieciom.

Na zakończenie każdy miał możliwość obejrzenia wnętrza Przedszkola. Zarówno wygląd zewnętrzny budynku, jak i piękne kolorowe wnętrza wyposażone w nowoczesne sprzęty i instalacje zrobiły na obecnych ogromne wrażenie.

Przedszkole Publiczne nr 15 w Tarnowie istnieje od 1966 roku i sukcesywnie budowało swoją historię, stając się miejscem godnym zaufania, gdzie dziecko jest najważniejsze i czuje się bezpiecznie.

Nowy budynek jest w stanie pomieścić 150 dzieci, wyposażony jest w sześć obszernych i dobrze nasłonecznionych sal dydaktycznych z łazienkami oraz salę widowiskową przeznaczoną na przedstawienia, spotkania lub zajęcia ruchowe.

Przedszkole Publiczne nr 15 w Tarnowie to miejsce szczególne, do którego spod troskliwych objęć rodzica, wyrusza w wielką podróż zwaną „edukacją” – mały człowiek. To najważniejszy fundament w rozwoju dziecka. W dzieciństwie niewiele zależy od nas samych, wiele zaś od tych, którzy są z nami. Dlatego obok empatycznych, troskliwych nauczycieli, Dyrekcji i pracowników Przedszkola, ważna jest przestrzeń, w której dziecko przebywa: bezpieczna, przyjazna, inspirująca zgodnie z jego potrzebami i możliwościami psychofizycznymi.

Link do galerii zdjęć: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffotografiakasiabudzik.pic-time.com%2FTdVLkLe2Ifs6s%3Ffbclid%3DIwAR0TkEcCDm1oAYIFQ_2bWgBpPWKcSLJUkUYjg3BNgrpkkZAuVAW0_0GU0UI&h=AT2QdYRAGXjXNfiYvsmKiw6_SjTIOLQ8sEMKPZ5mR3BLOWtOds4u8IUYw83o0Un-uyHY2OAthmpz2OjZ1MflOrGq-BZcIRTz3EGVsS9o6BxwFoQZSUPQ0ffG9zVC1uo7dOQN1g

Serdecznie dziękujemy mamie Olka i Mikołaja za przepiękne zdjęcia wykonane w dniu otwarcia nowej części naszego przedszkola.

Skip to content