Warsztaty ekologiczne

Warsztaty ekologiczne

Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska należy rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie. Wykorzystując fakt uczęszczania dzieci do przedszkola i większą wrażliwość małego dziecka , należy zwrócić uwagę na edukację ekologiczną. Jednym ze skutecznych czynników aktywizujących dzieci jest bezpośredni kontakt z przyrodą, która jest bogatym źródłem przeżyć, wrażeń, doznań. Dlatego też w naszym przedszkolu zorganizowane zostały warsztaty ekologiczne.

Warsztaty odbyły się w ramach programu edukacji ekologicznej: „Razem stwórzmy lepszy klimat! – działania edukacyjne z zakresie przeciwdziałania emisjom”. Przedszkolaki zapoznały się z wieloma cennymi informacjami na temat życia drzew, lasów oraz zwierząt zamieszkujących lasy. Dzieci z zaciekawieniem słuchały nowinek z leśnego życia. Nasze przedszkolaki mogły również obejrzeć, dotknąć a nawet dla ciekawskich spojrzeć przez lupę na piękno drzew i ich darów, zwłaszcza jesienią.

Skip to content