XXIV Akcja Góra Grosza

XXIV Akcja Góra Grosza

Nasze przedszkole dumnie po raz kolejny bierze udział w akcji pt „Góra Grosza”, jest to już XXIV edycja.
Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.

Głównym obszarem wsparcia jest:
a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej
b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej
c) usamodzielnianie młodzieży z pieczy zastępczej
d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych
e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia
f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Akcja trwa od 2.11.2023 – 29.02.2024r. Monety będzie można wrzucać do specjalnej przygotowanej urny, która będzie stała w holu.

Drodzy Rodzice za każdy grosz, serdecznie dziękujemy w imieniu dzieci, którym pomagamy!

Skip to content