30 Akcja „Sprzątania świata – Polska 2023

30 Akcja „Sprzątania świata – Polska 2023

Nasze przedszkole po raz kolejny dołączyło do 30 Akcji „Sprzątania świata – Polska 2023” w ramach współpracy z Fundacją Nasza Ziemia. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. „Sprzątanie Świata” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie „nieśmiecenia”, edukacja na temat odpadów oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Sprzątanie świata łączy ludzi”.

Tradycyjnie jak co roku dzieci z najstarszych grup uczestniczyły w akcji. Przedszkolaki wyposażone w rękawice i worki z ogromnym zaangażowaniem przystąpiły do zbierania śmieci. Porządkując wyznaczony teren miały poczucie, że robią coś ważnego dla naszej planety.

Na kilka dni przed sprzątaniem, dzieci zostały wprowadzone w tematykę dbania o środowisko, przeprowadzono pogadanki dotyczące prawidłowej segregacji odpadów. Dzieci dowiedziały się, dlaczego należy segregować odpady, informacja ta została poparta przykładami – pokazaniem pojemników w obowiązującej kolorystyce, do jakich wrzucamy poszczególne surowce, pokazaniem odpadów i tego, co z nich może powstać w wyniku odpowiedniego przetworzenia (recyklingu). Zachęcamy zatem wszystkich do czynnego udziału w sprzątaniu naszej planety.

Skip to content