„Biało-czerwone zabawy sportowe”

„Biało-czerwone zabawy sportowe”

Początek maja to okres uroczystości upamiętniających najważniejsze wydarzenia i symbole, które zapisały się w historii naszej Ojczyzny: Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święto Konstytucji 3-go Maja.

W grupie dzieci młodszych I i II prowadzone były zajęcia o tematyce patriotycznej, polskim godle, barwach narodowych oraz hymnie Polski. Przedszkolaki w uroczysty sposób recytowały wiersz Barwy ojczyste” Czesława Janczarskiego oraz zaśpiewały wspólnie hymn Polski. Zajęcia te były doskonałą okazją, aby zaszczepić w dzieciach miłość do naszej Ojczyzny i dumę z bycia Polką i Polakiem. Misie i Jeżyki uczciły Dzień Flagi zawodami sportowymi na sali gimnastycznej. Ich celem było nie tylko rozwijanie sprawności fizycznej dzieci, ale także nauka współdziałania oraz zdrowej rywalizacji. Na początku wszystkie dzieci zrobiły rozgrzewkę, a następnie przystąpiły do wesołej rywalizacji z chorągiewkami. Na koniec przedszkolaki utworzyły flagę Polski z białych i czerwonych kartek.

Poprzez zabawy ruchowe, piosenki, wiersze i prace plastyczne dzieci rozwinęły swoją wiedzę o Polsce, poczucie tożsamości narodowej i szacunek dla symboli narodowych. Był to bardzo radosny dzień i mamy nadzieję, że pozostanie on w pamięci naszych  „Małych Polaków”.

Skip to content