„Maluch słucha, maluch mówi”- o tym, jak rozwijać mowę od kołyski do przedszkola.

„Maluch słucha, maluch mówi”- o tym, jak rozwijać mowę od kołyski do przedszkola.

Mowa odgrywa poważną rolę w społecznych kontaktach człowieka z innymi ludźmi. Kontakty te są możliwe dzięki umiejętności mówienia i rozumienia wypowiedzi. Prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy dziecka stanowi podstawę rozwoju jego osobowości. Dzięki rozumieniu mowy poznaje ono otaczający go świat; dzięki umiejętności mówienia jest wstanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia. Mowa, czyli porozumiewanie się językowe, ma  kluczową rolę w nawiązywaniu stosunków człowieka z otoczeniem, jest ona przyczyną kontaktów społecznych między ludźmi. Dzięki rozumieniu mowy dziecko poznaje otaczający świat. Umiejętność mówienia umożliwia wyrażania uczuć, spostrzeżeń i myśli. Prawidłowy rozwój mowy ma również ogromny wpływ na rozwój myślenia, gdyż te dwa procesy są ze sobą ściśle powiązane. 

 Mowa to ruch. W procesie rozwoju mowy dziecka bardzo ważny jest  ogólny poziom jego funkcjonowania. Nie da się rozdzielić procesu nabywania kompetencji językowych od rozwoju poszczególnych sfer funkcjonowania człowieka: małej i dużej motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej czy percepcji odpowiedzialnej za transport bodźców płynących ze środowiska, będących głównym źródłem informacji podlegających obróbce w mózgu. Istnieje ścisła zależność między rozwojem poznawczym a językowym dziecka, ponieważ podstawą rozwoju mowy jest jego działanie. 

Jak wspomagać rozwój mowy małego dziecka?

 Przykładowe ćwiczenia, sposoby, porady jak stymulować rozwój mowy na każdym etapie rozwoju mowy.

W okresie melodii:

O-3 miesiące

– zadbaj o dobry klimat emocjonalny w rodzinie, unikaj sytuacji stresowych i konfliktowych;

– reaguj słowem na krzyk i płacz dziecka 

– nad łóżeczkiem zawieś baloniki, grzechotki, dzwoneczki), baw się z dzieckiem

– mów do dziecka łagodnie i z uśmiechem o czynnościach, które wykonujesz, używaj imienia dziecka,

– naśladuj dźwięki wykonywane przez dziecko,– mów tak, aby dziecko widziało twoją twarz,

– słuchajcie łagodnej i rytmicznej muzyki,

– unikajcie hałasów i telewizji.

3-6 miesięcy

– stymuluj rozwój ruchowy dziecka,

– w zasięgu wzroku i rąk dziecka umieszczaj kolorowe zabawki,

– śpiewaj kołysanki, mów wierszyki,

– naśladuj dźwięki gaworzenia wydawane przez dziecko,

– baw się w chowanie i szukanie zabawek – jest, nie ma,

– wymawiaj imię dziecka z różnych stron,

– oglądajcie obrazki, opowiadaj o nich.

6-9 miesięcy

– baw się z dzieckiem dźwiękami, wskazuj i wykorzystuj różne przedmioty (miski, łyżki)

– wydawaj odgłosy zwierzą przy oglądaniu obrazków,

– stwarzaj okazje do słuchania muzyki, śpiewaj dziecku piosenki i rymowanki,

– przy każdej okazji mów do dziecka głosem spokojnym, a przy tym uśmiechaj się,

– buduj proste zdania, stosuj różnorodną intonację głosu.

 9-12 miesięcy

– ucz dziecko dmuchania na różne przedmioty (wiatraczki, piórka, skrawki papieru),

– śpiewaj samogłoski : a,a,a, o,o,o, lub e,e,e/ wyśpiewuj sylaby: pa,pa,pa, da,da,da lub la,la,la,

– z klocków budujcie wieżę (dziecko ją burzy)

 – baw się z dzieckiem w chowanego zakrywając twarz np. chustką mówiąc „ a ku-ku”,

 – urządzajcie zabawy w kąpieli,

 – przeglądajcie się razem w lustrze,

 – bawcie się w podawanie zabawek i przedmiotów,

 – zawsze mów do dziecka wolno, wyraźnie i dokładnie.

Okres wyrazu:

12-18 miesięcy

– zachęcaj dziecko do naśladowania czynności, które ty wykonujesz (odkurzanie, mycie podłogi, zamiatanie),

– komentuj to co robisz, wymieniaj części ciała, elementy odzieży np.: przy myciu, ubieraniu,

– chowaj w pokoju różne zabawki, a potem razem ich szukajcie,

– czytaj krótkie teksty z książeczek najlepiej rymowane,

– tańcz razem z dzieckiem w rytm muzyki,

– na zabawkach (misiu, lalce) pokazuj części ciała i nazywaj je,

– wprowadzaj zabawy ruchowe ze śpiewem np.: Stary niedźwiedź, itp.,

– naśladujcie dźwięki urządzeń w domu, pojazdów itp.,

– mów do dziecka wyraźnie i poprawnie – pamiętaj twoja wymowa jest dla dziecka wzorem,

– nie oglądajcie telewizji.

18-24 miesięcy

– wydawaj dziecku polecenia np.: daj misia itp.

– w dalszym ciągu ucz dziecka części ciała,

– używaj słów: lewa ręka, prawe ucho,

– zwracaj uwagę, gdy rozmawiasz z dzieckiem by widziało twoją twarz,

– baw się z dzieckiem w wydmuchiwanie baniek mydlanych, budowle z klocków,

– zawsze podczas wspólnych zabaw rozmawiaj z dzieckiem i słuchaj go,

– zachęcaj do gry na organkach, nadmuchiwania baloników,

– z pomocą pacynki odgrywaj różne role,

– dbaj o rozwój ruchowy twojego dziecka.

Okres zdania:

   2 lata

– ucz dziecko kolorów np.: zielona trawa, żółte słońce itp.,

– opowiadaj krótkie bajki,  czytaj bajki,

– oglądajcie wspólnie obrazki – opowiadaj o nich dziecku,

– pozwól dziecku, aby w czasie zabaw mogło się brudzić, np.: woda i piasek, ciasto i foremki

3 lata

– w dalszym ciągu ucz dziecko kolorów- wykorzystuj do tego owoce i warzyw,

– czytaj i opowiadaj bajki,

– wprowadzaj zabawy tematyczne np.: w sklep, itp.,

– nie naśladuj mowy pieszczotliwej, którą posługuje się dziecko w wieku 3 lat,

– unikaj ciągłego poprawiania i wytykania błędów wymowy dziecka,

– jeśli zdecydujesz, że dziecko ogląda telewizję , to tylko wybrane programy

 Okres swoistej mowy dziecięcej (4-7 lat)

4 lata

– cierpliwie odpowiadaj na pytania dziecka,

– jeżeli dziecko mówi : salik, zaba, ty mówisz :szafa, żaba – dostarczasz dziecku wzorów prawidłowej wymowy,

– dbaj o rozwój ruchowy dziecka 

5 lat

– kontroluj czas oglądania telewizji przez dziecko,

– opowiadaj dziecku o różnych przedmiotach – jak powstają,

– nie żałuj czasu na zabawę z dzieckiem,

– odpowiadaj na pytania,

– z uwagą słuchaj co dziecko do ciebie mówi,

– czytaj dziecku,

– rozmawiaj z dzieckiem o swoich i jego przeżyciach, i uczuciach,

– rozszerzaj słownictwo dziecka np.: proś, aby nazywało zwierzęta, rośliny, rzeczy do ubrania, jedzenie itp.,

6 lat

–  znajdź czas na czytanie dziecku książeczek, aby wzbogacać jego słownictwo,

– zawsze uważnie słuchaj, gdy dziecko mówi do ciebie,

– zachęcaj dziecko, aby pytało o znaczenie słów, których nie rozumie,

– w dalszym ciągu dbaj o rozwój ruchowy dziecka,

7 lat

– w dalszym ciągu czytaj książki stosownie do zainteresowań,

– rozwijaj różnorodne zainteresowania dziecka,

– wzbogacaj słownik dziecka,

– zachęcaj do samodzielnego czytania książek.

Podczas prowadzenia ćwiczeń wspomagających rozwój mowy należy pamiętać o tym, że:

– zajęcia usprawniające umiejętność porozumiewania się powinny być dla dziecka przyjemnością, zabawą;

– podczas proponowanych zabaw należy być elastycznym;

– zabawy powinny być dobierane według zasady stopniowania trudności;

– czas ich trwania powinien być dostosowany do wieku dziecka;

– bądź systematyczny i wytrwały;

Logopeda

Agnieszka Remian

Bibliografia:

  1. Emiluta-Rozya, Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa 2006.
  2. Cieszyńska, Kocham czytać, Kraków 2008.
  3. Tońska-Mrowiec, Językowe przygody i inne bajeczki logopedyczne, Gdańsk 2008.
  4. Michalak-Widera, K. Węsierska, Plakat- Kamienie milowe rozwoju mowy dziecka od 0 do 6 roku życia.
  5. Bryła, A. Muszyńska, Przygody Języczka-Podróżniczka. Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci od 1. Roku życia, Kraków 2007.
  6. Szumanówska, Zabawy z najmłodszymi dziećmi, Warszawa 2009.
  7. Machoś, Od zabawy do mówienia. Poradnik dla rodziców i logopedów, Kraków 2012.

 

Skip to content