„Misiowa wyspa talentów”

„Misiowa wyspa talentów”

W listopadzie w naszej grupie w ramach projektu Mały miś w świecie Wielkiej literatury  realizowano II moduł pt ”Misiowa wyspa talentów”. Przedszkolaki dowiedziały się co to jest  talent, umiejętności, pasje. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, że każdy człowiek ma jakiś talent, który może rozwijać, i dar, którym może się dzielić z innymi. Dzieci poszukiwały z Małym Misiem swoich mocnych stron oraz wzmacniały poczucie własnej wartości. Dowiedziały się, że każdy z nich ma swój talent, swoją predyspozycję. Przedszkolaki z zaangażowaniem uczestniczyły w proponowanych aktywnościach, chętnie się wypowiadały.

Skip to content