Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Szanowni Rodzice,

Miasto Tarnów powierzyło Stowarzyszeniu Sursum Corda („w górę serca”) realizację projektu w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej.

Celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do darmowej pomocy, świadczonej w wyznaczonych punktach przez prawników, doradców obywatelskich i mediatorów, wsparcie mieszkańców (w tym młodzieży) w radzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, a także podniesienie świadomości prawnej i obywatelskiej poprzez różnorodne działania edukacyjne.

W ramach działań edukacyjnych można zapoznać się z publikacją:
– apteczka PRAWNA dla rodziców, pt.: „ROZWÓD/SEPARACJA RODZICÓW, A OPIEKA NAD DZIECKIEM” (z opcją wydruku).

Link: https://www.sc.org.pl/app/files/2023/10/apteczka-prawna-dla-rodzicow-rozwodseparacja-rodzicow-a-opieka-nad-dzieckiem-10.2023.pdf

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdą Państwo na dedykowanej dla Miasta stronie internetowej.

Adres strony: https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/miasto-tarnow-2023/ 

Skip to content