Podsumowanie Akcji „Góra Grosza”

Podsumowanie Akcji „Góra Grosza”

Nasze przedszkole  po raz kolejny brało udział w akcji pt „Góra Grosza”, była to już XXIV edycja. Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.

 Akcja  trwała od 2.11.2023 – 29.02.2024r. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji było działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Podczas akcji udało się zebrać kwotę w wysokości 240,36 zl

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom, rodzicom oraz pracownikom przedszkola za aktywny udział w akcji.

Skip to content