Poznajemy zawody

Poznajemy zawody

Poznanie ciekawych osób pracujących w różnych zawodach, ich miejsc pracy wzbudza u dzieci szacunek do pracy i ludzi ją wykonujących. Są to wartości nieocenione, gdyż tak ważne jest, aby darzyć szacunkiem ludzi wykonujących każdą pracę. Poznanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola oraz zawodów rodziców, poznawanie czynności jakie one wykonują, nazywanie narzędzi pracy jest przygotowaniem do pełnienia ról społecznych. Już od najmłodszych lat w miarę możliwości powinniśmy przybliżać dzieciom wiedzę o różnych zawodach, aby rozwijały swoje zainteresowania, umiejętności potrzebne do samodzielnego dorosłego życia. Dlatego „Wiewiórki” wyruszyły na wycieczkę po najbliższej okolicy odwiedzając różne instytucje i zakłady pracy. Obserwowaliśmy pracę ekspedientki, bibliotekarki, pracowników poczty, odwiedziliśmy szkołę.

Skip to content