Praca przedszkola w wakacje 2021!

Praca przedszkola w wakacje 2021!

OGŁOSZENIE

W okresie wakacyjnym Przedszkole Nr 15 czynne jest

od 1 lipca d0 31 lipca 2021r.

Zapisu dzieci na lipiec można dokonać

u intendenta przedszkola do dnia

31 maja 2021r.

Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021r.

– przerwa wakacyjna ustalona z organem prowadzącym w porozumieniu

z Radą Rodziców PP15

Skip to content