Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody

Dnia 22 marca obchodziliśmy „Dzień wody” z tej okazji przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach pt: „Woda nasz skarb”. Celem zajęć było  rozwijanie postaw proekologicznych – uświadomienie dzieciom, do czego potrzebna jest woda, kształtowanie nawyku oszczędzania wody. Zajęcia rozpoczęły się od obejrzenia przez dzieci  bajki edukacyjnej pt: „Oszczędzajmy wodę, dbajmy o przyrodę!”. Następnie przedszkolaki stały się  naukowcami odkrywającymi niezwykłe rzeczy. Na początku zostały ustalone zasady, które obowiązywały podczas przeprowadzania doświadczeń – regulamin „Małego badacza”. Przedszkolaki sprawdzały „Co pływa co tonie” dowiedziały się, że ciężkie przedmioty toną, a lekkie unoszą się na jej powierzchni. Sprawdzały również „Co rozpuszcza się w wodzie, a co nie?” następnie dowiedziały się w której wodzie jajko będzie na powierzchni czy w słonej wodzie czy słodkiej” okazało się, że woda słona (morza i oceany) ma większy ciężar niż woda słodka (rzeki i jeziora). W słonej wodzie wszystko pływa lepiej. Kolejnym zadaniem było oglądanie obrazków a następnie odpowiedzenie na pytanie do czego potrzebna jest woda człowiekowi. Nie zabrakło również zabaw matematycznych, podczas których przedszkolaki przeliczały kropelki wody.

Przedszkolaki bardzo aktywnie i zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach, wiedzą, jak dużą rolę odgrywa woda w życiu człowieka oraz, że należy ją oszczędzać.

 

Skip to content