Tydzień dla Ziemi

Tydzień dla Ziemi

24 kwietnia w naszej grupie obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. W tym dniu królowały kolory Ziemi: zielony i niebieski.

W ramach tygodniowego projektu pt.: „Dbamy o Ziemię” odbyły się zajęcia edukacyjne przeprowadzone przez wychowawców grupy, projekcja filmu o tematyce ekologicznej, spotkanie w bibliotece szkolnej oraz spotkanie z rodzicami.

Dzieci z naszej grupy już wiedzą, że dla dobra naszej planety trzeba ograniczyć ilość wyrzucanych śmieci, segregować je, dbać o porządek na terenach rekreacyjnych, turystycznych, sadzić rośliny, dbać o drzewa, oszczędzać wodę i prąd.

Podczas zajęć dydaktycznych dzieci dowiedziały się jak dbać o środowisko i otaczającą nas przyrodę. Przedszkolaki w praktyczny sposób mogły wykorzystać swoją wiedzę na temat segregacji śmieci wrzucając odpady do odpowiednich pojemników. Wesoło bawiliśmy się przy piosence ekologicznej „Ziemia to wyspa zielona” oraz braliśmy udział w licznych konkursach, tj.: „slalom ekologiczny”, „worki na śmieci”, „celuj do kosza”. Dzieci rozwiązywały zagadki o tematyce ekologicznej oraz zadania umysłowe „zabawy mądrej głowy”. Przedszkolaki wykonały prace plastyczne zachęcające do ochrony Ziemi przed zanieczyszczeniem.

W bibliotece szkolnej dzieci wysłuchały wiersza I. Sikiryckiego ,, Sznurek Jurka”, oglądały globus i mapy świata, a także wykonały prace plastyczną ,,Szczęśliwa ziemia”.

Uczestniczyliśmy w happeningu w pobliżu budynku Szkoły Podstawowej nr 23, którego celem było promowanie m.in. segregacji odpadów dla społeczności lokalnej. Celem tego wydarzenia było kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie wrażliwości na otaczający świat.
Podczas zajęć otwartych dzieci pochwaliły się przed rodzicami swoja wiedzą z obszaru ekologii.

Działania te zostały podsumowane ślubowaniem na „Przyjaciół Przyrody”. Dzieci obiecały dbać o Ziemię oraz zachęcać do tego innych. Na koniec wszystkie dzielne przedszkolaki otrzymały medale za udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Ziemi.

 

Skip to content