Zgłaszanie nieobecności dzieci

Zgłaszanie nieobecności dzieci

Zgodnie ze statutem Przedszkola Publicznego Nr 15 prosimy o zgłaszanie nieobecności dziecka najpóźniej do godziny 8:00 danego dnia. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka naliczana będzie opłata za wyżywienie.

Zgłoszenia należy dokonywać wyłącznie pod numer telefonu Przedszkola 14 6560495

Skip to content