Zmiany w programie „Dobry Start 300+”

Zmiany w programie „Dobry Start 300+”

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie w ramach programu „Dobry Start 300+” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotychczas obsługę wniosków i wypłatę tego świadczenia realizowały ośrodki pomocy społecznej.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. tylko drogą  elektroniczną, przy wykorzystaniu następujących kanałów:

Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na konto bankowe wskazane we wniosku.

Więcej informacji na temat obsługi programu ”Dobry Start” oraz o obowiązujących zmianach beneficjenci świadczenia mogą znaleźć na naszej stronie internetowej www.zus.pl

 

Z wyrazami szacunku

Wanda Wojtanowska

Koordynator ds. Komunikacji

Społecznej i Edukacji

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Tarnowie

Samodzielny Referat Organizacji i Analiz

ul.Kościuszki 32, 33-100 Tarnów

tel. 14 632 75 96, 502 009 663

Tags
Skip to content