Plan pracy gr I

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej
z dziećmi 2,5 – 3 letnimi na miesiąc wrzesień 2023 r.

Katarzyna Malinowska

Magdalena Partyka

Tematy edukacyjne:
1. Jestem przedszkolakiem
Zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu, ich wyglądem i przeznaczeniem. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, rozwijanie przyjaznych relacji opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. Poznanie zwyczajów panujących w przedszkolu. Ustalenie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania dorosłych i wypowiedzi rówieśników.
2. Moja droga do przedszkola
Rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym, zachęcanie do jego obserwacji. Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego. Zapoznanie z
różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej. Przybliżanie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla
społeczeństwa. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Rozwijanie umiejętności kreślenia linii: pionowych, poziomych i ukośnych.
3. Jesień w parku, jesień w lesie
Zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, jakim jest park, las. Rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenki. Wyrażanie
obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej. Budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych, różnicowanie
głosek. Zapoznanie z wybranymi grzybami – jadalnymi i niejadalnymi.
4. Co słychać w sadzie?
Zapoznanie z wyglądem owoców rosnących w sadzie. Zachęcanie dzieci do jedzenia owoców jako źródła witamin. Wdrażanie do wypowiadania się na forum
grupy. Rozwijanie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, matematycznych oraz w zakresie nauk przyrodniczych. Rozwijanie
kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się.

Skip to content