Plan pracy gr I

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej

z dziećmi 3,4 letnimi  na miesiąc marzec 2023 r.

 

                                                                                            opr naucz;  Anna Żak, Anna Stańczyk,  

                                                                                                                 Marzena Igielska – Stach

 

Tematy edukacyjne:

  1. Kubusiowi Przyjaciele Natury.
  2. W dalekim kosmosie.
  3. Wiosna idzie przez świat.
  4. Bawimy się w teatr.

 

  1. Poznanie podstawowych zasad ekologii i dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznanie korzyści płynące z ruchu.  Wzbogacanie wiadomości   o świecie przyrody- kształtowanie przyjaznej postawy wobec środowiska naturalnego.
  2. Przybliżenie wiadomości o kosmosie, wiadomości o gwiazdach i gwiazdozbiorach; porównywanie liczebności zbiorów;   przybliżenie wiadomości   na temat kosmonautów.
  3. Poznawanie oznak wiosny- pierwsze wiosenne kwiaty, bazie; zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zjawiskami atmosferycznymi i porą roku. Rozwijanie mowy  i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa.
  4. Zapoznanie z teatrem jako miejscem sztuki i kultury,  angażowanie dzieci w organizowanie zajęć teatralnych w przedszkolu. Obserwowanie inscenizacji i wypowiedzi na jej temat.

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej
z dziećmi 3, 4 letnimi na miesiąc luty 2023 r.

Opr. naucz:
Anna Żak
Anna Stańczyk
Marzena Igielska-Stach

Tematy edukacyjne:
1. Zimą bywa wesoło
Przybliżenie dzieciom sportów zimowych – zapoznanie z ich nazwami.
Bezpieczne zachowanie podczas zimowych zabaw na śniegu i lodzie.
Rozwijanie doświadczeń sensorycznych, aktywne uczestnictwo zw zabawach ruchowych. Wdrażanie do przestrzegania reguł.

2. Baśnie i Bajeczki
Kształtowanie uczuć społecznych, wyobraźni, fantazji dzieciom.
Terapeutyczne oddziaływanie na dziecko.
Wspieranie rozwoju dziecięcej osobowości.

3. Chcę być matematykiem
Nauka określeń – duży, mały, lżejszy, cięższy, taki sam.
Zachęcenie do myślenia matematycznego, poprzez proste, łatwe atrakcje dla dzieciom.
Wdrażanie do uważnego słuchania poleceń.
Wdrażanie do tworzenia zbiorów i przeliczanie jego elementów.
Dokonywanie pomiaru długości, porównywanie wagi, objętości.

4. Znamy różne sklepy
Dostrzeganie różnorodności sklepów i ich specyfiki.
Zapoznanie z pracą ekspedientki.

5. Jestem samodzielny w kuchni
Zapoznanie z kuchnią przedszkolną.
Prawidłowe nazewnictwo osób pracujących w kuchni.
Znajomość zasad bezpieczeństwa podczas prac kuchennych.

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej
z dziećmi 3,4 letnimi na miesiąc styczeń 2023 r.

opr naucz; Anna Żak
Anna Stańczyk

Tematy edukacyjne:

1. Poznajemy krainę śniegu i lodu.

Zapoznanie dzieci z mieszkańcami i zjawiskami krainy polarnej. Poznanie warunków życia na Antarktydzie i Arktyce. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu .

2. Dbamy o zwierzęta zimą.

Zapoznanie z ptakami i zwierzętami, które podczas zimy potrzebują naszej pomocy. Wyrabianie pozytywnego stosunku do świata zwierząt, poznanie ulubionych przysmaków zwierząt.

3. Kochani dziadkowie.

Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną , pogłębianie szacunku do osób starszych. Przygotowanie upominków dla swoich dziadków, oraz części artystycznej. Zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności.

4. Karnawał w przedszkolu.

Poznanie tradycji związanych z Karnawałem. Udział dzieci w organizowanych uroczystościach przedszkolnych ,, Bal karnawałowy”. Rozwijanie zainteresowań tańcem i muzyką. Rozumienie pojęć: karnawał, przebierańcy, rozwijanie twórczej aktywności dziecka. Zwracanie uwagi na właściwe poruszanie się w czasie spaceru.

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej
z dziećmi 3,4 letnimi na miesiąc grudzień 2022 r.

opr naucz; Anna Żak
Anna Stańczyk

Tematy edukacyjne:
Odwiedzi nas Św. Mikołaj
Przybliżenie dzieciom nastroju święta, w którym wszyscy otrzymują prezenty. Zwrócenie uwagi na postać Mikołaja, który przybywa z dalekich stron by sprawić dzieciom radość.
Nadchodzi zima
Rozwijanie wrażliwości na piękno zimowego krajobrazu, przybliżenie dzieciom zmian jakie zachodzą w tym okresie: śnieg, lód, mróz – właściwa ochrona przed zimnem.
Święta, wyjątkowy czas.
Wyrabianie uczucia przywiązanie do tradycji- ozdabianie choinki, przeżywanie nastroju oczekiwania i radości.
Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy, uprzejmego zachowania się w stosunku do innych.

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej
z dziećmi 3,4 letnimi na miesiąc listopad 2022 r.

opr naucz; Anna Żak
Katarzyna Solak
Anna Stańczyk

Tematy edukacyjne:
Złota polska jesień.
Utrwalenie charakterystycznych cech jesieni, utrwalenie nazw drzew liściastych. wdrażanie do uważnego słuchania. Poznanie i utrwalanie kolorów: czerwony, żółty, niebieski, doskonalenie sprawności manualnej. Wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy.

Jestem małym Polakiem.
Zapoznanie z wydarzeniami historycznymi dotyczącymi odzyskania przez Polskę niepodległości. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. Kształtowanie postawy szacunku do symboli narodowych, właściwego zachowania podczas uroczystości, poszerzanie wiedzy na temat własnej ojczyzny, doskonalenie umiejętności artystycznych.

Jesienią często pada deszcz.
Dostrzeganie i podawanie nazw zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni, Rozwijanie poczucie rytmu, umuzykalnianie dzieci. Doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Przyjaciele z książeczek
Umożliwienie dzieciom przeżywania uroczystości przedszkolnych podczas ,,Dnia Pluszowego Misia. Aktywne włączenie dzieci do przygotowania i uatrakcyjnienia wspólnego świętowania. Nabywanie umiejętności zabawy w zespole. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania. Zachęcanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami. Wzbogacenie słownika dzieci poprzez wykorzystanie literatury dziecięcej.

Dbam o zdrowie
Utrwalenie nazw owoców i warzyw. Zachęcanie do spożywania owoców i warzyw jako źródła witamin Nabywanie przez dzieci właściwego stosunku do zdrowego odżywiania. Doskonalenie umiejętności grupowania obiektów według podanej cechy, doskonalenie umiejętności przeliczania elementów.

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej
z dziećmi 3,4 letnimi na miesiąc październik 2022 r.

                                                                                                                                                                                                                                         opr naucz; A. Żak, K. Solak, A. Stańczyk

Tematy edukacyjne:
1. Jesień w sadzie.
Zapoznanie z wyglądem owoców rosnących w sadzie. Zachęcanie dzieci do jedzenia owoców jako źródła witamin. Wdrażanie do wypowiadania się na forum grupy. Rozwijanie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, matematycznych oraz w zakresie nauk przyrodniczych. Rozwijanie kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się.
2. Jesień w ogrodzie.
Zapoznanie z warzywami rosnącymi w ogrodzie. Zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy. Wdrażanie do zjadania warzyw jako źródła witamin. Doskonalenie sprawności manualnej. Wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy. Ćwiczenia w rozpoznawaniu kolorów: czerwonego, żółtego, niebieskiego. Wdrażanie do poruszania się po sali bez potrącania kolegów. Wyrabianie poczucia rytmu. Umuzykalnianie dzieci. Utrwalenie nazw warzyw rosnących w ogrodzie. Kształtowanie pozytywnych nawyków żywieniowych.
3. Życie zwierząt w jesiennym lesie.
Poznanie niektórych zwierząt mieszkających w lesie. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią. Zachęcanie do wypowiadania się na określony temat. Utrwalenie nazw kolorów. Doskonalenie sprawności manualnej. Wdrażanie do utrzymania porządku w miejscu pracy. Doskonalenie techniki przeliczania. Wdrażanie do pracy w grupie. Zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach. Wdrażanie do szybkiej reakcji na sygnał. Rozwijanie logicznego myślenia.
4. Co ptaki robią jesienią.
Zapoznanie ze zwyczajami niektórych ptaków. Wdrażanie do uważnego słuchania. Uwrażliwianie na piękno przyrody. Rozwijanie inwencji twórczej. Doskonalenie sprawności manualnej. Wzbogacanie wiedzy na temat ptaków. Wdrażanie do prawidłowego stosowania określeń: wysoko – nisko. Utrwalenie nazw niektórych ptaków. Uwrażliwianie dzieci na zmianę tempa w muzyce. Wdrażanie do prawidłowego rozpoznawania części ciała. Poznanie niektórych ptaków żyjących w Polsce. Rozwijanie logicznego myślenia. Wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej podczas udzielania odpowiedzi.

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej
z dziećmi 3,4 letnimi na miesiąc wrzesień 2022r

opr naucz; Anna Żak
Katarzyna Solak
Anna Stańczyk

Tematy edukacyjne:
1. Zostałem przedszkolakiem.
Zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu, ich wyglądem i przeznaczeniem. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, rozwijanie przyjaznych relacji opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. Poznanie zwyczajów panujących w przedszkolu. Ustalenie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania dorosłych i wypowiedzi rówieśników.
2. Jestem grzecznym przedszkolakiem.
Kształtowanie poczucia własnej wartości oraz szacunku do rówieśników. Odczuwanie radości z wspólnych zabaw z rówieśnikami, wdrażanie do współdziałania w zabawie. Wdrażanie do okazywania emocji adekwatnych do sytuacji. Rozwijanie umiejętności odróżniania dobra od zła w odniesieniu do zachowań oraz do przestrzegania ustalonego Kodeksu Grupowego.
3. Bezpieczna droga do przedszkola.
Rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym, zachęcanie do jego obserwacji. Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego. Zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej. Przybliżanie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Rozwijanie umiejętności kreślenia linii: pionowych, poziomych i ukośnych.
4. Zawitała jesień do parku i lasu.
Zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, jakim jest park, las. Rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenki. Wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej. Budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych, różnicowanie głosek. Zapoznanie z wybranymi grzybami – jadalnymi i niejadalnymi.

Skip to content