Wszystkie wpisy Mateusz Muniga

Zaczarowany las
W zaczarowanym lesie – scenariusz zajęcia otwartego dla nauczycieli

SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTEGO DLA NAUCZYCIELI REALIZOWANEGO Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ  Temat zajęcia: „W zaczarowanym lesie”. Cele główne: wzbogacenie wiedzy dzieci o środowisku przyrodniczym (las); kształtowanie wrażliwości na naturalne piękno i zasobność lasu; wielozmysłowe poznawanie środowiska przyrodniczego; kształtowanie u dzieci postawy proekologicznej; kształtowanie umiejętności współdziałania w sytuacjach zabawowo-zadaniowych.  Cele operacyjne: układa obrazki wg kolejności zdarzeń […]

Otwarcie przedszkola we wakacje 2021

W okresie wakacyjnym Przedszkole Nr 15 czynne jest od 1 lipca d0 31 lipca 2021r. Zapisu dzieci na lipiec można dokonać u intendenta przedszkola do dnia 31 maja 2021r. Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021r. – przerwa wakacyjna ustalona z organem prowadzącym w porozumieniu z Radą Rodziców PP15

Zgłaszanie nieobecności dzieci

Zgodnie ze statutem Przedszkola Publicznego Nr 15 prosimy o zgłaszanie nieobecności dziecka najpóźniej do godziny 8:00 danego dnia. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka naliczana będzie opłata za wyżywienie. Zgłoszenia należy dokonywać wyłącznie pod numer telefonu Przedszkola 14 6560495

Jak postępować z dzieckiem agresywnym?

Agresja jest naturalnym fizycznym wyładowaniem nagromadzonych negatywnych bodźców i napięć emocjonalnych. Może być skierowana przeciw czemuś lub komuś, ukierunkowana na zewnątrz lub przeciw sobie. Rozwój osobowości dziecka, określonego stylu zachowania i reagowania na różne bodźce zależą od: czynnika wrodzonego, związanego z fizjologią i właściwościami układu nerwowego; czynnika aktywnościowego, czyli temperamentu; czynnika frustracyjnego pojawiającego się w […]

Jak pomóc dziecku rozwijać zmysł słuchu?

Percepcja słuchowa to zdolność do odbierania, rejestrowania i identyfikowania bodźców dźwiękowych z otoczenia. Prawidłowy rozwój słuchowy wpływa na całe funkcjonowanie dziecka. Kształtowanie wrażliwości słuchowej jest  procesem niezbędnym do opanowania umiejętności mówienia, czytania i pisania. Percepcję słuchową można stymulować i usprawniać m.in. poprzez ćwiczenia wrażliwości słuchowej, zabawy rytmiczne, ćwiczenia koncentracji słuchowej, słuchu fonematycznego, analizy i syntezy […]

Jak rozładować złość i stres u dziecka?

Drogi Rodzicu! Sam zapewne doskonale wiesz, że każdy ma prawo czuć złość i że każdego dnia przeżywamy wiele emocji. Twoje dziecko dopiero się tego uczy. Ze złością szczególnie trudno jest mu sobie poradzić. Pomóż mu opanować tę trudną sztukę.  Układ nerwowy dziecka, jest mniej dojrzały. Z tego względu, intensywniej reaguje na bodźce, szybciej wchodzi w […]

Czytanie – mądra rzecz!

Drodzy Rodzice! Czytanie to wielka przyjemność, ale i nauka wpływająca na rozwój dziecka. Obecność literatury w życiu Waszego dziecka jest bardzo ważna już od pierwszych miesięcy życia – w końcu mała książka buduje wielkiego człowieka! Dziecko nie do końca rozumie znaczenie wszystkich słów, ale słyszy Twój głos i intonację, czuje rytm wypowiadanego tekstu i płynące z niego emocje. […]

Dziecko a dobre maniery

Ważnym elementem wychowania jest uczenie dziecka od najmłodszych lat uszanowanie zasad panujących w danym otoczeniu. Zwyczaje obecne są przez cały dzień zarówno w domu jak i w przedszkolu. W obydwu przypadkach stałość i klarowność są kluczową kwestią tego zagadnienia. Rodzina odgrywa niezbędną rolę w rozwoju każdego dziecka. Jest ona podstawowym i naturalnym środowiskiem życia dziecka, […]

Dzień Ziemi w przedszkolu
Światowy Dzień Ziemi

22 kwietnia nasze przedszkolaki obchodziły Światowy Dzień Ziemi. Celem tego dnia było promowanie proekologicznych postaw już od najmłodszych lat życia oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za naszą planetę. Podczas zajęć i zabaw dzieci dowiedziały się jak dbać o środowisko i otaczającą nas przyrodę, jak chronić nasz wspólny dom – Ziemię, jak pomóc naszej planecie, aby stała […]

Nardowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań
Od 1 kwietnia 2021 r. Główny Urząd Statystyczny realizuje Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

„Rozpoczęło się największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce, a podstawową metodą jest samospis internetowy. Wystarczy zalogować się na stronę www.spis.gov.pl  i wypełnić kwestionariusz. Każda osoba mieszkająca w Polsce – niezależnie od posiadanego obywatelstwa czy wieku jest zobowiązana do […]

Skip to content