Plan pracy gr III

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY DZIECI 5 LETNICH
NA MIESIAC LISTOPAD

M. Kusiak, A.Remian

Temat kompleksowy: Polska to mój kraj.
Cele: Poznanie historii i legend związanych z powstaniem państwa polskiego. Bliższe poznanie charakterystycznych miejsc w naszej dzielnicy. Aktywne uczestniczenie w przygotowaniach do obchodów Święta Niepodległości. Wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad sanitarnych.

Temat kompleksowy: Jesienna szaruga.
Cele: Rozwijanie wypowiedzi wielozdaniowych na podstawie utworów literackich. Zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w świecie przyrody jesienią. Aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych. Doskonalenie małej motoryki, kształtowanie gotowości do pisania.

Temat kompleksowy: Jak przekazujemy informacje.
Cele: Zapoznanie z pracą pocztowców. Wdrażanie do właściwego korzystania z telefonów . Wdrażanie do kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych . Doskonalenie umiejętności kodowania i odczytywania informacji.

Temat kompleksowy: Mój przyjaciel miś.
Cele: Wdrażanie do szanowania zabawek. Zapoznanie z historią pluszowego misia. Ćwiczenie słuchu fonematycznego, kształcenie umiejętności wyodrębniania głosek.

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie dzieci 5 letnich
na miesiąc październik 2022 r.
Opracowanie: A. Remian, M. Kusiak

Tematy:

1. Jesień w lesie
– rozwijanie kompetencji językowych
-kształtowanie umiejętności przyjmowania prawidłowej postawy
-ukazanie charakterystycznych cech późnej jesieni

2.Życie dzikich zwierząt
-ćwiczenia w dodawaniu elementów rozwijanie skoczności i koordynacji ruchów
-rozwijanie umiejętności plastycznych i językowych
-poznanie zjawiska krążenia wody w przyrodzie

3.Przygotowania ludzi do zimy
-zapoznanie ze sposobami przygotowywania przetworów na zimę
-zapoznanie z wartościami odżywczymi surówek
-kształtowanie umiejętności klasyfikowania

4.Bajki i baśnie
-doskonalenie procesów analizy i syntezy słuchowej
-poznanie cyklu powstawania książki
– -rozwijanej umiejętności wypowiadania się

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY DZIECI 5 LETNICH
NA MIESIĄC WRZESIEŃ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M. Kusiak, A. Remian

Temat kompleksowy: Znowu razem w przedszkolu.
Cele: Wdrażanie do przestrzegania wspólnie ustalonych zasad obowiązujących w przedszkolu. Wyrabianie postawy koleżeństwa. Doskonalenie pracy w małych grupach, wdrażanie do zgodnego współdziałania.

Temat kompleksowy: Bezpieczne przedszkolaki.
Cele: Utrwalenie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw na powietrzu. Aktywny udział w zajęciach, wypowiadanie się na temat. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Temat kompleksowy: To już jesień.
Cele: Wdrażanie do wnikliwej obserwacji przyrody. Utrwalenie znajomości podstawowych kolorów oraz próby nazywania barw pochodnych. Wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozwijanie sprawności fizycznej, nabywanie orientacji w przestrzeni.

Temat kompleksowy: Jesień w sadzie.
Cele: Uświadomienie znaczenia wartości odżywczych świeżych, sezonowych owoców dla naszego zdrowia. Układanie rytmów i dostrzeganie jego regularności. Rozwijanie zmysłu dotyku, węchu, wzroku.

Skip to content