Rozkład dnia – gr III

6.00- 8.00- Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej – zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy ruchowe integrujące grupę. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Ćwiczenia graficzne, logopedyczne. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, wyrównawcza. Prace porządkowe w sali. Rozmowy indywidualne z dziećmi.

8.00- 8.15 -Zabawy ruchowe z określonym elementem ruchu.

8.15- 8.30-Czynności higieniczno– samoobsługowe, przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne w łazience.

8.30-9.00-Śniadanie – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, mycie zębów, uczenie dzieci samodzielności.

9.00-9.20-Zajęcia dydaktyczne prowadzone z całą grupą, będące realizacją treści programowych wspomagających dzieci w wychowaniu i kształceniu we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. Rozwijanie różnorodnych aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej (w tym spacery i dalsze wycieczki).

9.20-10.10– Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.10-11.15- Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki (w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach).

11.15-11.30-Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

11.30-12.00-Obiad – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

12.00-13.00- Relaksacja. Słuchanie muzyki, bajek terapeutycznych i innych; wyciszenie, zrelaksowanie organizmu dziecka. Ciche zabawy w małych grupach.

13.00-13.45-Utrwalenie zdobytych umiejętności, gry i zabawy dydaktyczne.

13.45-14.00-Przygotowanie do podwieczorku.

14.00-14.30-Podwieczorek – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

14.30-16.00-Dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali, utrwalenie poznanych treści, zabawa dowolna z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i gry językowe. Obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe, zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, z dziećmi zdolnymi. Kontakty z rodzicami – rozmowy indywidualne z rodzicami, informowanie o postępach i zachowaniu dzieci.

Skip to content