Rozkład dnia – gr III

730–800 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Aktywność indywidualna i zbiorowa, zróżnicowana o charakterze stymulacyjnym i kompensacyjnym organizowanym przez nauczyciela. Praca z dzieckiem zdolnym.

800–830 Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania- czynności porządkowe, zabiegi higieniczne i samoobsługo we w łazience.

830–900 Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych, samoobsługowych oraz dbałości o zdrowie.

900915 Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela. Zabawy integrujące grupę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

915–1015 Aktywność zbiorowa, grupowa i indywidualna jednolita i zróżnicowana, inspirowana przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, poznawczej, językowej i matematycznej.

10151115 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku,).

11 1511 30 Przygotowanie do obiadu.

1130–1200 Obiad. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych, samoobsługowych oraz dbałości o zdrowie. Praca dyżurnych.

1200–1245 Ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek, słuchanie muzyki.

1245–1345 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek).

Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

13451400 Przygotowanie do podwieczorku.

1400–1415 Podwieczorek, kulturalne spożywanie posiłków.

1415–1630 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Aktywność indywidualna i zbiorowa, zróżnicowana o charakterze stymulacyjnym i kompensacyjnym organizowanym przez nauczyciela. Praca z dzieckiem zdolnym.

Skip to content